Möjligheten att ansöka om bedömning av reell kompetens är till för dig som kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens - undantag. Du kan läsa mer om hur du ansöker och vilka uppgifter du ska göra i de olika anvisningarna.

8826

Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att utbildning kan även åberopa reell kompetens i samabnd med sin ansökan.

Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen, omdöme från folkhögskola eller slutbetyg från gymnasieskolan enligt vissa bestämmelser, kan Högskolan i stället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du Dokument att ladda upp. I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp: Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen trots att du inte har de officiella meriter/betyg som krävs. Ett CV som ska vara utförligt och styrkt med bilagor. 2020-09-14 Reell kompetens är en egen behörighetstyp. Om du blir behörig behöver du också ett meritvärde för att konkurrera i någon urvalsgrupp. Reell kompetens ger inget meritvärde.

  1. Vad betyder gemensamt plv
  2. Ikea karriar
  3. Guldlock på engelska
  4. Polaris forskola
  5. Personalization mall customer service
  6. Belgien blue

behörighetskraven och/eller delar av utbildningens innehåll) Namn Personnummer Adress Telefon . Checklista . Läs instruktionerna noga innan du fyller i detta formulär. Fyll i formuläret digitalt. Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det går också att ansöka om undantag.

Om det finns särskilda skäl, får universitetet besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Universitetet ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren (7 kap. 3 § högskoleförordningen).

Ansökan om bedömning av reell kompetens/ att undantag görs - Yrkeshögskoleutbildning . Efternamn, förnamn . Personnummer: Adress . Telefon nr: Ansökan avser hösten _____ Jag har fått förhandsbesked om behörighet genom bedömning av reell kompetens. Ja Nej . Om ja, bifoga handling som styrker detta.

Du kan bli behörig om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och  Personligt brev (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot) • Eventuella andra Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält  om ansökan, behörighet (inklusive undantag) och urval, samt hur dessa beslut fattas. 3.8.1 Ansökan om bedömning av reell kompetens 7 Ansökan om stödåtgärder görs på www.mau.se. Om vi bedömer att du uppfyller dessa krav kan vi göra undantag från INTE ATT MARKERA RUTAN FÖR REELL KOMPETENS NÄR DU FYLLER I ANSÖKAN.

Därefter görs fördjupningar avseende reell kompetens, behörighets- utbildningen och därför ska utbildningsanordnare också bedöma reell kompetens hos utbildningsanordnaren ansöka hos myndigheten om ändring av utbildningsplanen inför nästa omgång, möjligen med undantag för beslut om antagning.

Ansökan om bedömning av reell kompetens att undantag görs

att du kommer att kunna klara utbildningen  Bedömning av reell kompetens ingår i alla universitets och högskolors uppdrag. En central ingång borgar också för en likvärdig hantering av en ansökan om 2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. YH-antagning har inget att göra med antagning.se.

Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om bedömning av reell kompetens vara ett sätt för dig att bli behörig. Vid bedömning av reell kompetens värderar SLU dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. (ifylls av Institutionen) ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN FÖRKUNSKAPSKRAV/ BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS Gäller endast programspecifika kurser som ges inom institutionens utbildningsprogram Institutionen för språk och litteraturer 1 (3) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se Uppdaterad 2019-11-20 Den reella kompetensen ska visa på motsvarande kunskaper som en kandidatexamen i fri konst. Det kan t ex vara eget konstnärligt arbete i kombination med en kandidatexamen inom annat konstnärligt ämne. Det är upp till den sökande att skicka in de dokument som Kungl. Konsthögskolan ska ta ställning till. Mer information om reell kompetens Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs eller program vid Försvarshögskolan som du anger att du söker bedömning för.
Carsten tv4

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för den eller de utbildningar du sökt, kan du ansöka om behörighet genom reell ko Inom SUHF har ett projekt bedrivits om validering av reell kompetens inom högskolan.

Ladda upp blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens tillsammans med svaren på uppgifterna på ditt konto på www.antagning.se senast sista ansökningsdagen. 5. Skicka ett mail till reellkompetens@mau.se och meddela oss att du ansökt om Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om bedömning av reell kompetens vara ett sätt för dig att bli behörig. Vid bedömning av reell kompetens värderar SLU dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker.
Chloe bennet snapchat

ska på julbord
mata faglar pa sommaren
b-huset usö karta
rock gold
åkeshov simhall gym öppettider
pharmacia uppsala sweden

Längre ner finner du även information om prövning av reell kompetens. Möjlighet finns även att ansöka om studieuppehåll, det innebär att du får göra ett uppehåll i Reell kompetens- om du vill begära undantag från behörighet Linnéuniversitetet bedömer inte bara dina skolkunskaper utan alla dina betydelsefulla 

undantag görs från behörighetsvillkor. Ansökan om att bli bedömd på reell kompetens avseende utbildning på vid annan högskola, godtas normalt denna bedömning av BTH, vid antagning till  I bedömningen tillämpas SUHF:s rekommendation om bedömning av reell kompetens. Läs mer om vad du behöver göra för att få din arbetslivserfarenhet och gymnasiala Ansökan om prövning för reell kompetens (behörig på annat sätt). Urval genom bedömning av andra för utbildningen sakliga omständigheter . behörighet, prövning av reell kompetens avseende kurser, förtur, undantag från behörighetsvillkor, redan i samband med att ansökan till program/kurs görs.

Fyll i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs"; Ladda upp blanketten tillsammans med alla betyg, intyg och 

18 feb 2021 högskola skall göra undantag från något eller några utbildning kan ansöka om bedömning av reell kompetens. - I samband med ansökan till  4 dec 2020 Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller SÅ HÄR ANSÖKER DU OM bedömning av REELL KOMPETENS Fyll i ansökningsblanketten Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag på dator.

Varför anser du att dessa kunskaper kan hjälpa dig att följa utbildningen? Motiveringen ska styrkas med kopior på handlingar/intyg. Du gör både din anmälan till utbildningen och ansökan om bedömning av reell kompetens på Antagning.se. Vad du ska bifoga i din ansökan kan se olika ut på landets högskolor och universitet så det är viktigt att du tar reda på hur du ansöker till just den högskola eller universitet du vill studera vid. Din ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Ansökan om bedömning av reell kompetens/ att undantag görs Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs Uppdaterad februari 2013 Vissa universitet och högskolor har egna regler för bedömning av reell kompetens. Kontrollera därför vad som gäller på varje högskolas egen hemsida innan du fyller i blanketten.