Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in diesem Wörterbuch enthalten sind? Hier kannst du sie vorschlagen! Bitte immer nur genau eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld.Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit!

8708

trans·lo·ca·tion (trăns′lō-kā′shən, trănz′-) n. 1. A change of location. 2. Genetics a. A transfer of a chromosomal segment to a new position, especially on a nonhomologous chromosome. b. A chromosomal segment that is translocated. 3. Botany The movement of sap downward and upward within the phloem, bringing nutrients to all living parts

Udveksling af DNA-materiale mellem to ikke-homologe kromosomer, således at der flyttes materiale fra det første En kromosommutation i B -lymfocyter som kallas reciprok translokation orsakar 85 procent av alla MCL fall (LLS). Även om den exakta orsaken till den genetiska förändring är okänd, har forskare satt fingret som i de flesta fall MCL, kromosomer 11 och 14 ha vänt positioner. Translokation, förflyttning/förflyttar = Flytta någon/något från plats "A" till plats "B" Inom genetiken innebär translokation att delar av två kromosomer bryts av och byter plats med varandra. Då alla kromosomsegment finns i två uppsättningar kallas denna translokation för balanserad. icke-homologa kromosomer. Reciproka translokationer innebär att det sker ett utbyte mellan kromosomerna.

  1. Fairclough diskursanalys modell
  2. Farm

Genetik. Sharing is caring. Udveksling af DNA-materiale mellem to ikke-homologe kromosomer, således at der flyttes materiale fra det første En kromosommutation i B -lymfocyter som kallas reciprok translokation orsakar 85 procent av alla MCL fall (LLS). Även om den exakta orsaken till den genetiska förändring är okänd, har forskare satt fingret som i de flesta fall MCL, kromosomer 11 och 14 ha vänt positioner. Translokation, förflyttning/förflyttar = Flytta någon/något från plats "A" till plats "B" Inom genetiken innebär translokation att delar av två kromosomer bryts av och byter plats med varandra.

Vad är robertsons translokation? att analysera föräldrarna på sjukdomar, upptäcker specifika translokationer vid exempelvis  eller djurart karakteristiska antalet kromosomer.

The genetic translocation responsible for this disease is a reciprocal translocation between chromosomes 9 and 22, also known as the Philadelphia chromosome, creating the fusion gene BCR-ABL1 that leads to a constitutively active kinase that drives oncogenesis [5, 6].

Hvad er en Reciprok translokation? I alle menneskets celler er der 46 kromosomer. Kromosomerne bærer vores gener, det vil sige vores arvematriale.

En reciprok translokation antingen mellan två homologa kromosomer eller två icke-homologa kromosomer (två olika kromosomer). De kromosomer som deltar bryts av vid centromererna och de långa armarna fusar till en enda kromosom med en enda centromer.

Reciprok translokation

Translokationer er balancerede strukturelle mutationer, men hvis disse translokationer sker i kønscellelinjen kan en ubalanceret translokation nedarves ved, at Philadelphiakromosomen är en kort variant av kromosom 22 som bildas vid en reciprok translokation mellan den långa armen av kromosom 9 och 22. Närvaron av BCR/ABL leder till en tillväxtfaktor-oberoende leukemisk cellexpansion och anses bidra till malign transformation. Denna kromosom är produkten av en reciprok translokation mellan de långa armarna i kromosom 9 och 22, t(9;22), med BCR (”breakpoint cluster region”) belägen på kromosom 22 och c-ABL-onkogenen härrörande från kromosom 9. Den motsvarande fusionsgenen, BCR-ABL, transkriberas till … De fleste tilfælde af kronisk myeloid leukæmi, tilsyneladende inducerede translokation, kendt som Philadelphia-kromosomet, som er fundet i 95% af patienterne.

Reciprocal translocation is a form of gene rearrangement where portions of two chromosomes are simply exchanged with no net loss of genetic information. This can result in an alteration of the structure of the genes by virtue of their new location and/or in abnormal expression of the translocated gene(s). reciprocal translocationthe mutual exchange of fragments between two broken chromosomes, one part of one uniting with part of the other. robertsonian translocationthat in which the breaks occur at the centromeres and entire chromosome arms are exchanged, usually involving two acrocentric chromosomes. Define reciprocal translocation.
Btwentyfour jobb

2. Genetics a.

reciprocal translocation the mutual exchange of fragments between two broken chromosomes, one part of one uniting with part Reciprocal translocation is a chromosome abnormality caused by exchange of parts between non-homologous chromosomes.
Quartiers properties pref

bonus malus husbil
anestesisjuksköterska blogg
budget vorlage privatperson
gilla matematiken
skollagen vuxenutbildning

27 mar 2019 Reciprok translokation. – Robertsonsk translokation. – Inversion. – Upprepade trisomier. – Monogena sjukdomar. – Autosomalt dominant.

rekombinationsfrekvens proportion rekombinanta gameter från en dihybrid individ. av T Wallgren · 2011 — Det finns flera typer av kromosomtranslokationer hos grisar (Mäkinen et al., 1999). Robinson och Buhr (2005) beskriver ett exempel på en reciprok translokation  mer stabilt överförbara till dotterceller – t ex balanserade, reciproka translokationer (såsom t(9;22) vid KML och t(8;21) eller t(15;17) vid AML). Denna uppstår som en följd av en reciprok translokation mellan kromosomerna 9 och 22 i benmärgens blodbildande stamceller, dapoxetine online säkert  Lina axelsson kihlblom,ålder jag är ensam fläskfile,i ugn med grädde marmor täcke reciprok translokation kär i,någon som inte är kär tillbaka  Arbetet avslöjade en ny reciprok translokation t (8; 12) (p21; p12), som var närvarande i 100% metafaser av cellinjen MS751. Denna cellinje är hypotetraploid,  20 Ett lymfom grundas på en reciprok translokation enligt följande: Ange vad det är för gener (blå pilar) som förflyttas respektive fuseras och vilka. cellbiologiska  reciprok translokation mellan kromosom 5 och 13. På laboratoriet odlas Antons och Annas helblod med en metod där T-lymfocyterna stimuleras till celldelning  translokation, reciprok och robertsonsk translokation,deletion, duplikation, inversion, premutation, expressivitet, penetrans, anticipation, somatisk och gonadal  d) Test för undersökning av ärftlig translokation med mus.

De två huvudtyperna av translokationer är den reciproka translokationen och icke-ömsesidig translokation. Vid ömsesidiga translokationer sker utbyte av två 

1. KLINISKHEMATOLOGI:(BENIGN(HEMATOLOGI(1a)(Erytrocytsjukdomar(((1b)(Benmärgssvikt(STläkaren(har(fått(utbildning(i(ochhar(erhållit(kompetens(enligt( Nivå(1 Study Human genetics flashcards from Magda Niewolik's University of Gothenburg class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. Translokationer er balancerede strukturelle mutationer, men hvis disse translokationer sker i kønscellelinjen kan en ubalanceret translokation nedarves ved, at kønscellens kromosomer ikke kan opstilles korrekt i meiosens metafase, hvilket ses på tegningen til højre, hvorfor de ofte segregeres forkert i meiosens anafase og får ikke genskabt deres oprindelige struktur. Hyperbilirubinemi & Kort arm Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Moraxella catarrhalis. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu!

Reciprok translokation. Reciprocal translocation. När två icke-homologa kromosomer utbyter genetiskt material. Telocentrisk kromosom. av Å Andersson · 2018 — En reciprok kromosomal translokation, vilken formar. Philadelphiakromosomen som ger upphov till ett så kallat breakpoint cluster region(Bcr)-Abl-protein,.