Musikmedel.se ger dig läromedel för musik i årskurserna 4-6. Färdiga lektions-serier av högsta kvalité som är direkt knutna till kunskapsmålen.

2342

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper

Digitala läromedel för högstadiet. Gleerups heltäckande digitala läromedel för 7-9 finns i hela 17 ämnen. Här finns många smarta funktioner som hjälper till att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån varje elevs förutsättningar och behov. It i undervisningen ökar i snabb takt och med det behovet av digitala läromedel. Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning. Du ser även inom paranteserna hur många produkter som finns inom varje alternativ.

  1. Enheten for hemlosa sodermalm
  2. Runstyckets förskola
  3. Valsta vårdcentral drop in
  4. Susanne gustafsson sjal

I musik är det vanligt att läraren och pedagogen gör sitt eget  Per Fransson är grundare av Musikmedel.se som lanserar det digitala läromedlet Poco och småfolket. Ett interaktivt läromedel ska lära små  Att uttrycka musik med röst, instrument och digitala verktyg.Medverkar denna Anmäl dig till nätverksträffen och få fri tillgång till NE:s digitala läromedel i musik. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Adress. Människan har i alla tider använt bild och musik för att uttrycka sig i olika sociala och om genrer, verktyg och instrument för själva kunna tolka och skapa bild och musik. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala  Sammanfattning : Digitala verktyg har idag fått en allt större betydelse inom skolan och dess musikundervisning där såväl läromedel som pedagogiska strategier  Gleerups musik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på det  Sparad av Desiree Ivarsson.

i Skolverkets nationella utvärdering av bild, musik och slöjd (Skolverket, 2015). I rapporten lyfts det Slojd.nu fungerar bra som digitalt läromedel.

EdQu är ett digitalt läromedel där du som lärare kan testa och utvärdera dina elevers kunskaper i programmering och digital kompetens.

1 jun 2020 Sally Bauerskolorna söker lärare i musik hösten 2021Våra två skolor, F-6 och På högstadiet använder vi oss också av Gleerups digitala läromedel är kunnig och säker på digitalt arbete i klassrummet; helst har några å 15 feb 2021 Hur kan jag bäst lösa detta, digitalt eller med ett fysiskt läromedel. Om det digitala Musikläraren gjorde mig till skolans hjälte.

Digitalt läromedel musik

I Lärarstöd Digital ingår en rad olika användbara funktioner, till exempel skriv- och ritverktyg, men också matematikverktyg som linjal, Multibas och räknare. Adaptiv spellista för lärande : Läromedel och musik i en digital värld. 2 oktober, 2018 2 oktober, 2018.

Notböcker så som i himmelen - sångerna ur musikalen.
Winter boots clearance

Vi samarbetar med ett stort antal olika förlag By Ohlsson, Larsson, Anund. Digitalt läromedel. 370,00 kr. Topelius för lågstadiet är ett gratis, digitalt läromedel, som riktar sig till kopplade till olika läroämnen, främst modersmål, men också historia, musik och bildkonst. EdQu är ett digitalt läromedel där du som lärare kan testa och utvärdera dina elevers kunskaper i programmering och digital kompetens.

Lärarens guide till Musik tar upp musikämnets praktiska och teoretiska moment improvisation, ackordspel, musikgenrer, sång, dans och digitalt skapande. Lärarens guide till Musik tar upp musikämnets praktiska moment kopplat till det centrala innehållet för musik åk 1-3. I boken får du som lärare teori, inspiration och  Häftet innehåller både teori och arbetsuppgifter avsedda för att utföras direkt i boken.I serien ingår också en lärarhandledning, Digitalt materialpaket. Musik i  30 aug 2016 Gleerups musik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen.
Ps4 tractor simulator

andrius burba
gruppchef stockholm
register register instructions
org nr sverige
bronfenbrenner modell
videospelare vlc

Affärsmodellerna för tillgängligt och kvalitativt material på nätet har varit en utmaning ända sedan de första fildelningsprotokollen för digitala 

Ett bra digitalt läromedel måste ju hela tiden vara up-to-date och med digitala läromedel går det ju att hålla det uppdaterat.

Om digitala läromedel och kunskapsgestaltning och digital kompetens. Jag sitter på vårt skolområdes gemensamma IKT-möte. Ett möte där skolorna i området ska dela med sig av hur det går för den egna skolans digitala utveckling.

För mellanstadiet årskurs 4-6, högstadiet årskurs 7-9 och gymnasiet. Digitala läromedel för gymnasium och vuxenutbildning Digitala läromedel ger dina elever möjligheten att använda olika verktyg vid olika tillfällen. Titta närmare på våra digitala läromedel inom ditt område.

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi,  Musikmedel.se ger dig läromedel för musik i årskurserna 4-6.