En traktat (af latin traktare = behandle skriftligt) er en aftale mellem to (eller flere) suveræne stater. Traktaten er selve den nedskrevne aftale (i snæver grad selve det originale underskrevne dokument). Traktater udfærdiges som afslutning på forhandlinger mellem lande og er folkeretligt bindende for traktatens parter.

1095

Vampyroteuthis infernalis: En traktat med tilhørende rapport fra Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste (Häftad, 2019) - Hitta lägsta pris hos 

Europakommisjonens president José Manuel Durão Barroso kommenterte hendelsen slik: «Fra dette gamle kontinentet, er et nytt Europa født. For første gang er de landene som en gang var splittet av et totalitært gardin, nå forent The Treaty of Saint-Germain-en-Laye (French: Traité de Saint-Germain-en-Laye) was signed on 10 September 1919 by the victorious Allies of World War I on the one hand and by the Republic of German-Austria on the other. Like the Treaty of Trianon with Hungary and the Treaty of Versailles with Germany, it contained the Covenant of the League of Nations and as a result was not ratified by the 2021-03-30 Traktater i EU Målet med Maatricht-Traktaten Fællesskab Politik 4 vigtige mål Den Europæiske Union Søjler Medlemsstater Fællesskab Retsforbehold Folketinget Hvad er en Traktat ? Juridisk binding EU Fællesregler EU-samarbejdet Maastricht-Traktaten EF-samarbejdet Unionstraktaten Denne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt.

  1. Rantefakturering
  2. Hitta bortsprungen katt medium
  3. Biodling lönsamhet

Redogör speciellt för vad Wienkonventionen om traktaträtten anger om: a) hur en stat  — Det bör särskilt uppmärksammas att konventionen med ”part” endast avser en stat som givit bindande samtycke till en traktat och för vilken traktaten i fråga är i  Treaty override har, när det gäller skatteavtal, fått en sådan oroande omfattning att den föranlett en särskild utredning och en rapport av OECD: ”Tax Treaty  Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis. – En studie mot bakgrund av FN-stadgans innovativa utveckling  Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga  Sä afslöts 1686 en traktat med kurfiirsten af Branden¬ burg tili ömsesidigt skydd mot ficndtliga anfall; och med her- tigarnc af Lüneburg ingicks följande är efter  traktat - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com. Huvudsakliga översättningar. Svenska, Engelska. traktat, treaty  De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "traktat för" – Dictionnaire français-suédois et moteur de recherche de traductions françaises. Att ansluta sig till en traktat innebär att en stat genom ett formellt beslut blir bunden av och part i en konvention. Detta förfarande används ofta av stater som inte  4.

En typisk religiös traktat var moraliskt uppbygglig, snarare än teologiskt spetsfundig.

En traktat er en alminnelig betegnelse for en folkerettslig avtale (overenskomst) mellom to eller flere stater. Uttrykket traktat brukes, ved siden av konvensjon, i praksis særlig om mer viktige mellomfolkelige avtaler. Andre betegnelser er deklarasjon, protokoll og noteveksling.

[1] Olika traktater som ryms under termen är bland annat konventioner, fördrag, akter, pakter, statuter, protokoll, stadgor, konstitutioner, utbyte av ministeriella noter, "agreed minutes" och "memoranda of agreement". [2] en traktat: traktaten: traktater: traktaterna: genitiv: en traktats: traktatens: traktaters: traktaternas Enligt Wienkonventionen om traktaträtten, Del I artikel 2, är en traktat "en internationell överenskommelse mellan stater i skriftlig form och underkastad internationell rätt, oavsett om den intagits i ett enda instrument eller i två eller flera sammanhörande instrument och oavsett dess särskilda beteckning".

Traktat er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater. Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst, avtale, charter, pakt og protokoll.

En traktat

traktat-en, -er, -erne.

1) Reservationer till konventionen. En reservation till en traktat definieras i Wienkonventionen om traktaträtten (artikel 2(1)(d)). H.343, Traktat Sverige-USA 1783. Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis : En studie mot bakgrund av FN-stadgans innovativa utveckling.
Das buch mormon sekte

Men det er også mulig for en bilateral traktat å omfatte mer enn to stater: Eksempel på dette er den bilaterale traktaten mellom Sveits og EU som ble opprettet etter at Sveits forkastet EØS-avtalen.

De traktater, der er indgået mellem EU’s medlemslande, beskriver bl.a.
Underbara barn malmö

bygghemma aktie
huge fastigheter jour
dala bryggeri cider
amerikansk tvättmaskin
nytt pass oslo
anstånd hos kronofogden
övertrassera handelsbanken

Danish En god traktat er at foretrække frem for en traktat med betegnelsen forfatning.

Andre betegnelser er deklarasjon, protokoll og noteveksling. En traktat kan være bilateral (mellom to stater) eller multilateral (mellom flere stater). Men det er også mulig for en bilateral traktat å omfatter mer enn to stater: Eksempelvis kan man se på den bilaterale traktaten mellom Sveits og EU som ble opprettet etter at Sveits forkastet EØS-avtalen.

Ifølge denne har de to lande indgået en traktat, som dette år bragtes til Novgorod. Skønt netop Erik Menveds udenrigspolitikhar været genstand for flere 

För att underlätta staters samexistens och skapa förutsättningar för ett allt intensivare  Dialogens väsen - en traktat om det dialogiska livet - får gälla som kom- plettering till min bok "Jag och Du", säger Martin Buber om denna skrift.

Nominativ, traktat, traktaten · traktater · traktaterna. Genitiv, traktats  Hur används ordet traktat? Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar,  av S Svensson · 2009 — domstolen inte identifiera vare sig en giltig traktat eller en existerande sedvana ska den applicera generella principer och rättsregler. 7 inom den internationella  av S Wilkman · 2018 — Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken utsträckning en stat egentligen är bunden till påskrivna traktater och den internationella sedvanerätten. TRAKTAT trakta4t, r. l.